slide2

Spataderen laten behandelen doe je in Kliniek Zuid: maak een eerste vrijblijvende afspraak om uw spataderen te laten beoordelen en te bekijken welke behandeling voor u het beste resultaat geeft.

Verwijderen van spataderen anno 2018

De ontwikkelingen ten aanzien van het verwijderen van spataderen zijn de laatste jaren hard gegaan.
In speciale op spataderen gerichte centra, zoals Kliniek Zuid, www.spataderen-amsterdam.nl, wordt met een eenvoudig onderzoek (echo-duplex) de juiste diagnose gesteld. Na deze intake beslist de fleboloog samen met de cliënt welke behandeling het meest geschikt is.

Vergoeding van een enkelvoudig consult

De behandeling van spataderen is niet altijd verzekerde zorg, echter volgens recente afspraken over aanspraken en declaraties chronische oppervlakkige veneuze pathologie (spataderen), gemaakt op 20 feb 2017 door DCoP, ZN, NVDV, NVvH/NVvV en de Hart&Vaatgroep, valt een enkelvoudig consult onder verzekerde zorg. Afhankelijk van de soort polis (restitutie of natura) wordt de rekening volledig (restitutie) of gedeeltelijk (de naturavorm) vergoed. Hoeveel er wordt vergoed hangt af van het normbedrag wat de verzekeraar hanteert bij het zorgproduct. Dit kan men terugvinden op de website van de verzekeraar.

Een enkelvoudig consult bestaat uit anamnese/lichamelijk onderzoek en een echo-duplex scan. Dit kost u 195 euro en de rekening kunt u indienen bij uw verzekeraar. Let wel dat u ook een verplicht Eigen Risico hebt van 385 euro.

Fleboloog

Een fleboloog is een dokter die gespecialiseerd is in de veneuze pathologie (spataderen).

Bij het eerste bezoek aan de fleboloog worden uw klachten besproken, waarna een lichamelijk onderzoek en een echo-duplexscan verricht wordt. Vervolgens wordt besproken welke behandeling het meest geschikt is en, in overleg met de cliënt, wat de volgende stap zal zijn. Is dit sclerocompressietherapie dan kan dit aansluitend aan het eerste consult plaatsvinden. Er bestaan geen wachtlijsten.