slide2

Verwijderen van spataderen anno 2017

De ontwikkelingen ten aanzien van het verwijderen van spataderen zijn de laatste jaren hard gegaan.
In speciale op spataderen gerichte centra, zoals Kliniek Zuid, www.spataderen-amsterdam.nl, wordt met een eenvoudig onderzoek (echo-duplex) de juiste diagnose gesteld. Na deze intake beslist de fleboloog samen met de cliënt welke behandeling het meest geschikt is.

Geen vergoeding!!

Het verwijderen van spataderen wordt sinds enige jaren niet meer vergoed vanuit het basispakket van de gezondheidszorg. Dit is dan ook de reden dat je niet meer bij alle ziekenhuizen terecht kunt. Wat nog wel vergoed wordt zijn de ouderwetse chirurgische ingrepen en behandelingen van uitsluitend de stamaderen. Of je hiervoor in aanmerking komt hangt af van het eerste onderzoek met echo/duplex. Het is weinig tijdrovend en voor 195,– kun je dit bij ons laten doen. Dit bedrag kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar.

Fleboloog

Een fleboloog is een dokter die gespecialiseerd is in spataderen. De fleboloog maakt onderscheid tussen wat wel en wat niet vergoed wordt. Hij of zij kan ook direct met een behandeling beginnen. Meestal is dit sclerocompressietherapie.