Kosten en vergoedingen

Spataderen-Amsterdam voorziet in een behandelbehoefte die bestaat bij mensen om zich voor medische problemen, die niet in het basispakket vallen, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Sinds 2012 is er veel discussie geweest welke indicaties op het gebied van varices in het basispakket mogen vallen en welke niet. Voor huisartsen is het geen dagelijkse praktijk om de juiste indicatie te stellen, die nog wel vergoed wordt (alleen nog insufficiënte stamaderen gepaard aan enkeloedeem). Een onterechte verwijzing kan voor de patiënt betekenen dat hij of zij achteraf toch opdraait voor de kosten van intake en behandeling bij de specialist.

Het onderscheid tussen wel en geen vergoeding wordt gemaakt met een echo/duplex. Het is een niet invasief onderzoek, wat in korte tijd uitgevoerd kan worden. Spataderen-Amsterdam biedt mensen de mogelijkheid voor een laag bedrag hun benen te laten onderzoeken. Het is ook mogelijk dat in de toekomst een van de flebologen op de huisartsenpraktijk de intake doet, met de huidige moderne echoapparatuur moet dat geen probleem zijn.

Volgens de zorgverzekeringswet vallen steunkousen en de middelen om deze aan te trekken onder de basisdekking van de ziektekostenverzekering (zvw art 2.6.gg)

Prijslijst

zie onder Behandelingen