Kosten en vergoedingen

Verzekerde zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In eerste instantie “verbruikt” de cliënt daarbij eerst het verplichtte Eigen Risico (ook in 2018: 385, euro). In zijn algemeenheid valt sclerocompressietherapie niet onder verzekerde zorg, tenzij het vaatpatroon  het niet toelaat die methodes toe te passen die wel verzekerde zorg zijn (chirurgisch ingrijpen). Het onderscheid tussen wel of geen vergoeding wordt dan ook gemaakt met een echo-duplex. Het is een niet invasief onderzoek, wat in korte tijd uitgevoerd kan worden. Spataderen-Amsterdam biedt mensen de mogelijkheid voor een laag bedrag hun benen te laten onderzoeken om te zien of zij in de categorie verzekerde of onverzekerde zorg vallen.
Een uitgebreide intake wordt onder bijvoeging van een verwijskaart van de huisarts altijd vergoed.

Volgens de zorgverzekeringswet vallen steunkousen en de middelen om deze aan te trekken onder de basisdekking van de ziektekostenverzekering (zvw art 2.6.gg)

Prijslijst

zie onder Behandelingen