Wat is nu wel en wat niet verzekerd?

Dit wordt lastig om in het kort neer te zetten. Sclerocompressietherapie wordt in zijn algemeenheid niet vergoed: er zijn echter uitzonderingssituaties.
Een enkelvoudig consult evenwel met productcode 099799057 behoort ten alle tijde tot verzekerde zorg. Dit blijkt uit recente afspraken over aanspraken en declaraties chronische oppervlakkige veneuze pathologie (spataderen), gemaakt op 20 feb 2017 door DCoP, ZN, NVDV, NVvH/NVvV en de Hart&Vaatgroep. Afhankelijk van de soort polis(restitutie of natura) wordt de rekening volledig (restitutie) of gedeeltelijk (de naturavorm) vergoed. Hoeveel er wordt vergoed hangt af van het normbedrag wat de verzekeraar hanteert bij het zorgproduct. Dit kan men terugvinden op de website van de verzekeraar.
Een enkelvoudig consult bestaat uit anamnese/lichamelijk onderzoek en een echo-duplex scan. Dit kost u 195 euro en de rekening kunt u indienen bij uw verzekeraar. Let wel dat u ook een verplicht Eigen Risico hebt van 385 euro.

Nieuwe advertentie

Op de voorpagina van de streekkrant Amstelveen

Echo geleide foam sclerotherapie

Sclerotherapie: spataderen behandeling, een veilige en vrijwel pijnloze methode.

Bij sclerotherapie wordt door middel van een inspuiting een spatader dicht of weg gespoten. De naaldjes die gebruikt worden zijn dun en vlijmscherp, zodat de pijn  over het algemeen als zeer gering ervaren wordt: het lijkt eerder op een wespensteek.

Echo geleide foam sclerotherapie is een vorm van wegspuiten van de spatader door van de gangbare vloeistof schuim te maken. Een methode die vooral gehanteerd wordt bij de grotere spataderen.

Echo geleid betekent dat je op een beeldscherm ziet in hoeverre de vloeistof in de vorm van schuim de spatader heeft bereikt, die je weg wilt hebben. De foam wordt aangemaakt door werkzame vloeistof “op te schuimen”. Sclerotherapie is de gangbare naam voor het wegspuiten van spataderen.

Complicaties doen zich weinig voor, wel kan de huid waaronder de spatader zich bevindt/bevond er onaangenaam lelijk uit gaan zien, zie de foto. Deze is gemaakt daags na een EGST behandeling voor een flinke spatader.

Zo lelijk kan het er uitzien, gelukkig verdwijnt dit in een periode van 1 tot 2 maanden.

Spataderen verwijderen: verwijskaart niet nodig

Voor het verwijderen van spataderen hoeft u niet bij de huisarts langs voor een verwijskaart! Immers de behandeling wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering: slechts alleen nog in uitzonderlijke gevallen.

Bij een verwijzing door de huisarts naar een ziekenhuis kan de verzekeraar de kosten van een intake, die hier aanmerkelijk hoger ligt, van uw eigen risico inhouden. Dit gebeurt wanneer de verwijzing niet geleid heeft tot een verzekerbare behandeling. Momenteel zijn de meeste spataderbehandelingen dus niet verzekerd en hoeft u ook niet door uw huisarts verwezen te worden.

Een intake bij Kliniek Zuid kost u 50 Euro. Dit wordt bij een behandeling in mindering gebracht op de uiteindelijke kosten (zie “behandelingen”). U kunt de factuur indienen bij uw verzekeraar.

Maak een afspraak via [email protected] of 0654232796

Ps: ook kleinere spataderen zijn goed te verwijderen:

teleangiectasieen

Spataderen, sclerocompressie?

Spataderen, sclerocompressie, steunkousen

Spataderen komen voor in verschillende hoedanigheid: van lelijke plekken (besenreisen) tot en met grotere kronkels over het gehele been. Meestal kan een behandeling bestaan uit sclerocompressie: eenvoudig, niet invasief, weinig tijdrovend. Na de behandeling wordt vaak het advies gegeven een steunkous te dragen, voor 3 tot 5 dagen.

Heb je last van spataderen? De donkere dagen komen er weer aan, dus ook de periode van het jaar, waarin het handig is je aan de benen te laten helpen. Een steunkous dragen is dan minder bezwaarlijk. Lees meer op de website over de nabehandeling bij sclerocompressietherapie.

Wij zijn bereikbaar op 0623199033 of op 0654232796, aan dit laatste nummer kunt u een SMS sturen voorzien van naam en telefoonnummer waarna u dan zo snel mogelijk wordt teruggebeld.

na behandeling en (insert) voor behandeling

teleangiectasieen

Besenreisen

Pijn in de kuit / sportkous?

Sinds 2 jaar last van binnenzijde kuitspier links, klachten bij hardlopen, aanzetten, met name korte acties

Sinds 2 jaar last van binnenzijde kuitspier links, klachten bij hardlopen, aanzetten, met name korte acties. Te zien: 2x een verbindweefselde trombus in de mediale vv. Gastrocnemici, waarschijnlijk als gevolg van een diep veneuze trombose, 2 jaar geleden. Remedie vooralsnog: een klasse II compressiekous (sportkous). Direct al klachtenvrij. Alternatief is verwijzing naar een vaatchirurg.

Nieuwe Behandeling

ClariVein
De stamader wordt in beeld gebracht met de duplex, deze wordt aangeprikt en een dunne draad wordt ingevoerd. Het uiteinde van deze draad heeft een klein metalen balletje. De draad wordt aangesloten op een elektrisch handvat dat voor een ronddraaiende beweging zorgt. De beweging beschadigt de binnenste laag van de wand van de ader, waardoor er een soort littekenweefsel ontstaat. De aderwanden ‘verkleven’ als het ware. Door daarbij een irriterende stof in de ader te spuiten wordt dit proces versterkt. Daarmee stroomt er geen bloed meer door de ader. Na de behandeling krijgt de patiënt een steunkous, de patiënt moet wel direct weer gaan lopen en de dagelijkse bezigheden zo snel mogelijk hervatten.

Niet geheel nieuw, maar langzamerhand komen er meer resultaten naar voren uit de studies die lopen naar de effectiviteit van ClariVein, afgezet tegen de gangbare behandelingen.

In het blad “Phlebology”, no 10, 2015, wordt een onderzoek gepubliceerd, waarin ClariVein wordt afgezet tegenover de endoveneuze ablatie door middel van RFA, c.q. EVLT.
(RFA: radiofrequentie, methode Vnus, EVLT: endoveneuze laser behandeling)

Hoewel het aantal patiënten, wat behandeld is met de verschillende methodes, laag is en er geen randomisatie plaatsvond, mogen toch de volgende conclusies getrokken worden:

  1. ClariVein is een veilige methode
  2. In tegenstelling tot de RFA en de EVLT is geen anesthesie nodig, behoudens lokaal voor de prik, bij het inbrengen van de draad
  3. Dit verkort de benodigde behandeltijd met de helft
  4. Geen postoperatieve pijn, dit in tegenstelling tot RFA en EVLT (meestal napijn gedurende 2 dagen)
  5. De effectiviteit is vergelijkbaar aan die van RFA en EVLT
  6. Hoewel nu nog gebruikt gemaakt wordt van een scleroserende vloeistof is niet uitgesloten dat met het gebruik van Foam ook tegelijkertijd de zijtakken mee behandeld kunnen worden

Dus veelbelovend, overigens wordt deze methode al langer toegepast in Nederland, op YouTube staan videofilms om te bekijken, heel illustratief is die van het Rijnstate Ziekenhuis.

Alternatief:
Een behandeling met Foam (schuim), ook dit wordt aangehaald in het artikel. Nadeel: zeker bij de grotere diameters een lagere effectiviteit. Voordelen: zeer patiëntvriendelijk, niet pijnlijk, eenvoudig te herhalen bij failure en last but not least: een stuk goedkoper!!

Sportkousen/Sportstockings

Sportcompressiekousen
Wanneer heeft het zin om tijdens het sporten compressiekousen te dragen?
Met name in de duursporten (hardlopen/wielrennen) wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van sportkousen: compressiekousen voor het onderbeen tot aan de knie. Het wordt gedaan om verschillende redenen, de meest gebruikte is dat dit prestatieverhogend werkt.

Is dat ook zo?
Het antwoord is vaag: ja en nee.

Hoe te voorspellen bij wie het nu wel gaat werken en bij wie niet?
Door middel van een echo-duplexonderzoek kan het veneuze vaatstelsel van het hele been in beeld gebracht worden. Bij opvallende spataderen is het duidelijk dat compressie door middel van een kous zinvol is, niet alleen bij sporten, maar ook al bij de dagelijkse activiteiten (lees staande werkzaamheden). Toch kan ook een als normale anatomie beoordeeld been ertoe leiden kousen te adviseren.

Kuitvenen, de vv. Gastrocnemii.
Bij veel sporters zijn deze aders aan de wijde kant: een vergrote diameter hoeft niet altijd pathologisch te zijn, zelfs kan het zo zijn dat er sprake is van reflux, zonder dat in een normale situatie dit tot klachten leidt. Bij een stevige inspanning kan de spierpomp toch tekort komen om het bloed in voldoende mate naar boven toe te doen vloeien. In dat geval heeft druk op deze aders dus zin en kan het helpen om dezelfde kracht te blijven geven als waar de sporter aanvankelijk mee gestart is.

Conclusie: voordat iemand overgaat om dit soort kousen aan te schaffen is het aan te raden om eens een bezoek te brengen aan de fleboloog.

 

Sports Compression Stockings
When does it make sense to wear compression stockings during exercise?
Especially in endurance sports (running / cycling) there is an increasing use of sports stockings. It is done for various reasons, the most commonly used is that this may result in better performances.

Is that true?
The answer is vague: yes and no.

How to predict when it’s going to work and when not?
By means of an echo-duplex research the venous vasculature of the entire leg can be visualized. In the case of prominent varicose veins it is clear that compression is useful, not only in sports but also during daily activities (ie standing work). However even if normal vascular anatomy can lead to advise stockings.

Calf veins, vv. Gastrocnemii.
In many athletes these veins can be on the wide side. An increased diameter may not always be pathological (sometimes even with reflux). In a normal situation these things don’t lead to complaints. However with a solid effort, the muscle pump can still fall short to allow the blood to flow in sufficient quantities upwards. In that case, pressure on these veins make sense and can help to continue to provide the same power as where the athlete was initially started with.

Conclusion: Before buying these kind of socks it is advisable to visit the phlebologist.

descending/ascending theory

Over de manier waarop spataderen eigenlijk ontstaan bestaan verschillende wetenschappelijke inzichten. Hoewel de Nederlandse zorgautoriteit alleen de theorie aanhoudt dat spataderen ontstaan vanuit een afgaand (descending) mechanisme is er aanhoudend bewijs dat er ook wel degelijk sprake is van een opgaand (ascending) mechanisme.

Recente publicatie in de Phlebology (2015, Vol. 30(7) 455-461) laat zien dat in een aanzienlijk percentage van de benen, waarbij reflux werd geconstateerd in de VSM (de belangrijkste stamader) de verbinding tussen de VSM en de v. Femoralis (de hoofdader) competent is. De aangetoonde reflux moet dan wel het gevolg zijn van andere pathologische problemen: vv. Perforantes, communicerende venen, bekkenvaricositas of simpelweg een ascenderend mechanisme.

Dit betekent dat een deel van de patiënten op oneigenlijke gronden behandeld wordt door middel van een endoveneuze ablatie (Laser, VNUS) of strip (sinds jaren al een methode die niet vaak meer gebruikt wordt).

Gelet op het feit dat ook na een ablatie de spataderen recidiveren (toegegeven: minder snel dan bij andere methoden), kan in eerste instantie de voorkeur gegeven worden aan sclerotherapie, vooral omdat deze methode uiterst patiëntvriendelijk is.

Een endoveneuze ablatie kan dan gereserveerd blijven voor die gevallen, waarbij sprake is van: incompetente kleppen saphenofemoraal, wijde diameter VSM, enkeloedeem en eventueel bijkomende pathologie zoals een ulcus (zweer aan het onderbeen), convoluutvorming, recidiverende phlebitis (aderonsteking)