Voor ons is een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. Dat geldt natuurlijk als u onze website bezoekt, maar ook als u client van ons bent. Wij hanteren daarom een duidelijk privacy beleid. Dit Privacy Reglement is bedoeld om u te informeren over het beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Privacy-reglement-Spataderen-Amsterdam