Voor ons is een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. Dat geldt natuurlijk als u onze website bezoekt, maar ook als u client van ons bent. Wij hanteren daarom een duidelijk privacybeleid. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over het beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Privacyverklaring Spataderen-Amsterdam