sleeves

Sleeves als alternatief voor een steunkous

/
Na een behandeling of bij beginnende spataderen raad ik mijn…